Víťo Staviarsky: Žiadny sentiment
–SlovenskoNarodený v Prešove v roku 1960. Vyštudoval dramaturgiu a scenáristiku na pražskej FAMU. Pracoval ako kulisák v divadle, ako ošetrovateľ v psychiatrickej liečebni a na protialkoholickej záchytke, ako výčapník a ako podnikateľ. Vydal prozaické knihy Kivader (2007), Záchytka (2009), Kale topanky (2012), naposledy Kšeft (2019). Ivana Taranenková o ňom napísala: „Staviarsky má schopnosť pretlmočiť elementárnu ľudskosť, ktorú nachádza na spoločenskej periférii medzi bizarnými existenciami vo všetkých jej podobách. Rovnako dokáže sprostredkovať tragické momenty ľudskej existencie zdanlivo nezúčastneným, no pritom pôsobivým rozprávaním, ktorým sa dokáže vyhnúť úskaliam sentimentu.“