Štěpán Kučera: Jednoznačně vybočuje!
–Česká republika